Εθν. Αντιστάσεως 214 και 2ας Μαΐου 12 Καισαριανή+30.210.7222235